Uddannelse til psykoterapeut


Coach & Psykoterapeut Skolen


Denne side rummer et kort rids af Coach & Psykoterapeut Skolens 4-årige uddannelse. Mere udførlig information om uddannelsens indhold kan findes på psykoterapeutskolen.dk.

Skolen har et tværfagligt koncept, som kombinerer psykoterapi med coaching teknikker fra erhvervslivets og sportslivets verden. Coachingen skaber de optimale ressourcer, specifikke mål samt opnåelse af resultater, og psykoterapien skaber emotionel balance til det rationelle, ofte benævnt ”følelsesmæssig intelligens”.

Uddannelsen er målrettet til arbejde i enetimer i privatpraksis, eller som ansat i en virksomhed, og er beregnet til arbejde med raske og ambitiøse mennesker, der ønsker at både deres arbejdsliv og privatliv fungerer optimalt. Mennesker der vil skabe og vinde helt nye horisonter i deres liv!

Uddannelsen er derudover kendetegnet ved:

Det er en uddannelse, som giver en enestående praktisk kompetence, og henvender sig til dem, som er villige til at investere såvel tid som personligt engagement for at mestre et håndværk. Her kan du finde mere inspiration til valg af uddannelse.

Eneret til de uddannede

Skolens copyright på nedenstående erhverves som en eneret af de uddannede, efter en bestået eksamen. Deres fremtidige arbejde er dermed beskyttet mod konkurrence på disse ekspertiser.

Skolen ejer den danske licens til uddannelser med en biopsykologisk analysemetode, udviklet på basis af forskning fra hjerneforskningsinstituttet i Maryland USA under ledelse af adfærdsbiologen Paul D. MacLean, der blev nomineret til Nobelprisen i 1985. Tillige copyright på flere værktøjer, designet til at støtte velfungerende mennesker i et udviklingsforløb:

Metoder og teknikker

Indenfor samtale anvendes 7 teknikker: dialog, analytisk, anerkendende, kognitiv coaching/terapi, klinisk, dybdepsykologisk og fokuserende.

Indenfor psykodynamik anvendes 4 teknikker: psykospil, gestalt, oplevelsesorienteret og mindfulness.

Indenfor kropsdynamik anvendes 2 teknikker: bioenergetik samt åndedrætsregulerende træning.

Tidsforbrug og tidspunkter

Det er et aften- og weekend studie uden overnatning.

Et studieår begynder i september og slutter i juni. Der er sommerferie i juli og august.

Pensumtimerne svarer til 2 aftener pr. uge og 1 weekend pr. måned.

Aftentidspunkter er fra kl. 1730-22.
Weekendtidspunkter er fredag kl. 1730-22, lørdag 9-18 og søndag 9-19.

Pris/betaling

Et studieår koster kr. 44.200.
Ved optagelse betales kr. 10.900, og derefter 9 rater á kr. 3.700.

Ved fuld betaling er prisen kr. 41.000, rabat kr. 3.200.

Beløbet er inkluderet enetimer men eksklusiv udgifter til bøger.
Der er ingen udgifter til hverken fortæring og overnatning, og da uddannelsen er tilrettelagt indenfor normal fritid, behøver man heller ikke at gøre brug af sine kostbare feriedage.

Optagelse er fuldt bindende for et helt studieår. En studerende forpligter sig dog kun til et år ad gangen.

Optagelseskriterier

Uddannelsen starter hvert år, den første mandag i oktober måned.

Weekendkursus for studieinteresserede

Overvejer du at starte på uddannelsen, kan Skolens Weekendkursus i Følelsesmæssig Intelligens bruges til at få et indtryk af styrkerne ved Skolens tværfaglige koncept med både coaching og psykoterapi, samt den biopsykologiske analyse. Kurset er gratis for studieinteresserede, som opfylder optagelseskriterierne.

Bevis/Eksamination

Ved eksamination fremlægges tre gennemførte klientforløb dokumenteret i form af skriftlige, detaljerede klient rapporter, som bedømmes af censorer, der til daglig driver sin egen selvstændige private praksis. Eksaminationen består derfor både af en skriftlig og en mundtlig del, som grundlag for bedømmelsen.

Certifikat efter eksamination

Kun en afsluttet 4-årig uddannelse giver eneret til at anvende Biopsykologien og Skolens øvrige copyright.

Efter eksamination udstedes et certifikat, der dokumenterer både denne eneret og en eksamineret, længerevarende og tværfaglig uddannelse på 2000 studietimer.

Arbejdsform

Uddannelsen er et fritidsstudie over 4 år, som er baseret på at de studerende sideløbende med et normalt dagligliv, udvikler både deres arbejdsmæssige- og private relationer, og får integreret denne udvikling. Dette er en vigtig del af den kompetence uddannelsen giver på et rent praktisk plan til at arbejde med klienter.

For at give en bred klienterfaring sker en del af træningen på åbne kurser, med både nye deltagere udefra og studerende fra alle fire årgange. De første to år træner de teknikker med hinanden indbyrdes, inden de på 3. og 4. årgang arbejder i egen praksis med klienter udefra både selvstændigt og under supervision.

Det er fundamentalt at der anvendes biopsykologisk analyse som grundlag i al anvendelse af teknikker, samt at der kan arbejdes tværfagligt indenfor både coaching og psykoterapeutiske metoder.

Teoretisk undervisning / selvstudium

Der undervises i biopsykologi gennem alle 4 studieår.

Al litteratur er på dansk.

Der er 3-4 omfangsrige, skriftlige rapporter/projekter årligt.

Til selvstudium, inklusiv læsning af anvist litteratur, skal der i gennemsnit beregnes 4-6 timer pr. uge.

Andet

De studerende gennemgår en langvarig personlig udvikling.

På det 3. og 4. år har de studerende klienter i egen praksis.

Det er muligt at opstarte en privatpraksis under det 4. studieår.

Copyright: Coach & Psykoterapeut Skolen 2023